Nyt fra Havdrup i politiets døgnrapport

Profilbillede

Havdrup er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Forsytiavej, Køge
Holmeås, Greve

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Stjernebakken, Veddinge Bakker, Fårevejle St.

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Jyderupvej, Vig

Tyveri fra køretøjer:

Fasanvej, Solrød Strand


Brandundersøgelse – Holmehuse, Gevninge, Roskilde - Lejre

Kl. 07.32 slog en 54-årig mandlig beboer alarm til brandvæsnet om en ildebrand i boligen, efter at han sammen med sin hund havde forladt boligen og var gået over til en genbo.
Brandvæsnet og politiet kunne på brandstedet konstatere, at der ikke var flere personer på adressen, hvor ilden havde godt fat og udviklede kraftig røg.

Under brandvæsnets slukningsarbejde fik politiet klarlagt, at den 54-årige var blevet vækket af sin hund på grund af branden i boligen. Da han måske kunne have indåndet røg, blev den 54-årige kørt til et rutinemæssig check på skadestuen for eventuel røgforgiftning.

Brandslukningen overgik efter ca. 1½ time til efterslukningsarbejde, som ifølge brandvæsnets vurdering ville vare frem til midt på dagen.
Politiet skal nu undersøge brandstedet nærmere i et forsøg på at få klarlagt årsagen til branden, der forårsagede så kraftige skader på den 54-åriges bolig, at han er blevet genhuset.

Vejen forbi brandstedet var midlertidigt spærret i forbindelse med slukningsarbejdet.

Glatføreuheld – Kalundborgmotorvejen, Tølløse – Holbæk

Kl. 07.34 var en 20-årig fra Svebølle forulykket i sin personbil og havde påkørt autoværnet i midterrabatten i det østgående spor på motorvejen.
Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at den 20-årige havde fået sin bil ind i nødsporet, mens han ventede på den tilkaldte autohjælp.

På uheldsstedet var der glat på kørebanen på grund af sne og is, hvilket kunne være en medvirkede årsag til, at den 20-årige havde mistet kontrollen over sin personbil. Ingen øvrige trafikanter var blevet involveret i uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

Lov om euforiserende stoffer – Ølby, Køge

Kl. 08.50 bankede en politipatrulje med narkohund på hos en 29-årig mand fra den nordlige del af Køge by, fordi politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af euforiserende stoffer og måske også handlede med stofferne.

Mistanken om besiddelse af euforiserende stoffer blev bestyrket, da politipersonalet allerede ved henvendelse kunne lugte, at nogen havde røget hash på stedet.
Ved den efterfølgende ransagning hos den 29-årige fandt politiet kun en lille klump hash på 0,5 gram, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 29-årige blev sigtet for den ulovlige besiddelse af den beskedne mængde hash, som umiddelbart ikke gav politiet grundlag for at mistænke ham for handel med euforiserende stoffer. Senere vil den 29-årige høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel - Hovedgaden, Ubby, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 09.45 anholdt og sigtede politiet en 51-årig mand fra Store-Fuglede for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Politiet kunne mistænke ham for at være påvirket af cannabis og måske også noget lægeordineret medicin, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for både euforiserende stoffer og eventuel medicin i blodet. Når analyseerklæringerne foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.

Lov om euforiserende stoffer / våbenloven – Store-Heddinge – Stevns

Kl. 11.10 bankede politiet på hos en 18-årig mand fra Store-Heddinge på grund af en mistanke om, at han kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.
Politipatruljen, der havde en narkohund med, kunne allerede ved henvendelse lugte, at nogen havde røget hash på stedet, hvilket bestyrket af røg i boligen.

På stedet traf politiet to andre mænd på 16 og 24 år fra lokalområdet, så politiet undersøgte ud over den 18-åriges bolig også de to mandlige gæster hos ham.
Ved undersøgelsen fandt politiet tre gram hash og en butterflykniv tilhørende den 18-årige, samt et samuraisværd, som den 16-årige var ejer af, men opbevarede hos den 18-årige. Endvidere fandt politiet den 24-årige i besiddelse af et gram hash.

De ulovlige effekter blev alle beslaglagt som bevis i sager om overtrædelser af både lov om euforiserende stoffer, våbenloven og knivloven, som politiet sigtede dem for overtrædelse af.
Alle kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres, ligesom den 16-årige kan forvente, at de sociale myndigheder og hans værge bliver underrettet om sagen mod ham.

Færdselsuheld – Ringstedvej / Ejbyvej / Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 12.25 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i lyskrydset Ringstedvej – Ejbyvej – tilkørsel til Vestmotorvejen, idet to bilister var stødt sammen.

Det viste sig, at en 43-årig mand fra Farum var kørt ad Ringstedvej mod øst, inden han i lyskrydset ville fortsætte sin kørsel ad Ejbyvej i nordlig retning.
Samtidig kom en 53-årig mand fra Løgstør kørende ad Ringstedvej fra Lellinge og i vestlig retning mod motorvejen.

Omtrent midt i krydset stødte de to parter sammen, så den 53-årige med fronten af sin bil kørte ind i højre side på den 43-åriges bil, som blev slået ud af kurs og endte ude i et buskads. Den 53-åriges bil snurrede rundt om sig selv, inden den standsede.

To kvindelige passagerer og den 53-årige blev alle bragt til skadestuen til kontrol, men de var alle tre ligesom den 43-årige sluppet uskadt fra sammenstødet.
Politiet har nu optaget rapport om uheldet for at få klarlagt omstændighederne nærmere, herunder lyssignalernes rolle i årsagen til sammenstødet.

Forsøgte at undgå sigtelse for kørsel uden førerret – Godsvej, Greve

Kl. 13.02 standsede færdselspolitiet en personbil, som en mand førte ad Godsvej i nordlig retning, med henblik på rutinemæssig kontrol af både føreren og køretøjet.
Føreren kunne ikke fremvise noget kørekort og oplyste sin identitet som en 26-årig mand, der blev sigtet for at have medbragt sit kørekort under kørslen.

Ved den nærmere kontrol af den 26-åriges identitet i anledning af sigtelsen måtte føreren erkende, at han havde forsøgt at snyde politiet med at oplyse identiteten på et familiemedlem for at undgå en sigtelse.

Føreren viste sig at være en 23-årig mand fra Greve, som blev anholdt for at fastlægge hans identitet med sikkerhed i politiets varetægt.

Årsagen til forsøge med at gøre en uskyldig skyldig i overtrædelse af færdselsloven var det faktum, at den 23-årige ikke havde nogen førerret og derfor ikke måtte være fører af personbilen. Ud over sigtelsen for den overtrædelse af færdselsloven sigtede politiet ham også for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at oplyse en uskyldigs navn, så vedkommende kunne risikere at blive udsat for en strafferetlig forfølgning.

Politiet løslod den 23-årige efter afhøring til sagen og efter endelig fastlæggelse af hans identitet, så han kan nu forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når sagerne mod ham skal afgøres.

Bortvisning af ophidset kunde – Ahlgade, Holbæk

Kl. 14.42 anmeldte personalet i en telebutik, at ekspeditionen af en kunde havde udviklet sig sådan, at kunden var blevet ophidset og havde skabt utryghed for både personalet og andre kunder i butikken.

Politiet fik i butikken kontakt til en 34-årig mand fra Holbæk, som havde henvendt i butikken for at betale en regning. Denne ekspedition havde udviklet sig uheldigt, så den 34-årige var blevet stærkt ophidset og højtråbende.

Trods personalets og en anden kundes forsøg på at dæmpe ham var det ikke lykkedes, så politiet måtte finde en pragmatisk løsning, inden den 34-årige blev fulgt ud af butikken.
Ingen havde lidt fysisk overlast, og politiet fandt i den givne situation umiddelbart ikke grundlag for at sigte nogen for noget.

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel / kørsel uden førerret mv. – Skovvejen / Amtsvejen, Jyderup - Holbæk

Kl. 16.03 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld på Skovvejen ved lyskrydset ved Amtsvejen, idet flere biler var stødt sammen.
Det viste sig, at uheldet var sket, efter at en 32-årig mand fra Letland i en lettisk registreret personbil var kørt ad Skovvejen i østlig retning. Foran ham kørte en 22-årig kvinde også fra Letland i en anden lettisk personbil frem til lyskrydset ved Amtsvejen. Her bremsede den 22-årige op for at standse bag andre trafikanter, der var standset for rødt lys.

Den 32-årige opdagede for sent, at de forankørende var standset, så han påkørte bagenden af den 22-åriges bil, så hendes bil blev skubbet ud i græsrabatten til højre og videre ind i et autoværn. Den 32-åriges bil fortsatte fremad og ramte bagende af en bil, som en 41-årig mand fra Kalundborg var fører af.

Sammenstødet medførte afspærring med en tavlevogn for trafik i østlig retning på Skovvejen ved rundkørslen ved Bjergsted Byvej frem til kl. ca. 17.50, hvor oprydningsarbejdet og borttransport af de implicerede køretøjer var afsluttet.
Et barn på knap to år i den 32-åriges bil blev bragt til skadestuen og efterfølgende indlagt til observation for eventuel skade, idet politiet havde en mistanke om, at barnet måske ikke var fastspændt under kørslen.

Politiet anholdt den 32-årige kortvarigt, da han var mistænkt for at være både spiritus- og narkotikapåvirket under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve inden sin løsladelse. Den 32-årige havde i øvrigt heller ikke førerret i Danmark, så han måtte ikke være fører af køretøjet.

Politiet har tillige underrettet de sociale myndigheder om omstændighederne ved uheldet i relation til mistanken om den manglende fastgørelse af barnet under kørslen samt mistanken om både spiritus- og narkokørsel.

De øvrige parter slap uskadte fra uheldet, og den 32-årige vil høre nærmere fra politiet i anledning af sagen.

Narkokørsel mv. – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 16.20 bemærkede en patrulje, at en bilist, der kørte ad motorvejen i vestlig retning, benyttede håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Da politiet kort efter fik bilisten standset, viste det sig, at den 39-årige mandlige fører fra Havdrup i øvrigt var frakendt kørekort og måske kunne mistænkes for at være påvirket af narkotika under kørslen. I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik han udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, og han vil senere høre nærmere fra politiet i anledning af de tre sigtelser for overtrædelse af færdselsloven.

Røverisk overfald i hallen – Skolevej, Hvalsø – Lejre

Kl. 19.20 fik politiet en anmeldelse fra pårørende til en 13-årig pige fra Lejre, som kl. ca. 17.50 var blevet overfaldet i hallen i Hvalsø.

Politiet kørte til pigens bopæl og fik klarlagt, at pigen under ophold i hallen var blevet overfaldet med slag og spark samt afkrævet sin mobiltelefon, som hun udleverede til de to piger, der overfaldt hende. Den 13-årige havde pådraget sig lettere overfladiske skader som følge af overfaldet.

Den øjeblikkelig efterforskning i sagen fik politiet ledt på sporet af to piger fra lokalområdet, som kunne mistænkes at stå bag overfaldet. To piger på 15 år blev derfor formelt sigtet for det røveriske overfald, men politiet fandt ikke umiddelbart den 13-åriges piges mobiltelefon i deres besiddelse. De to piger skal dog afhøres nærmere til sagen på et senere tidspunkt, når de sociale myndigheder også kan deltage, for at få belyst motivet til overfaldet.

Hastighedskontrol ved vejarbejde – Køge Bugt Motorvejen, Køge / Solrød

En af politiets ATK-fotovogne (Automatisk Trafik Kontrol) foretog i tidsrummet kl. 21.26 – 01.20 en hastighedskontrol på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor et sted på strækningen mellem afkørslerne Køge Nord og Solrød.

Årsagen til den sene hastighedskontrol på motorvejen var udførelsen af et vejarbejde i forbindelse med vedligeholdelse og oprensning af midterrabatten på strækningen mellem Køge og Greve.

Arbejdet bliver foretaget om aftenen og natten for at være mindst mulig til gene for trafikanterne, og hastigheden var nedsat fra de normale 110 km/t til 80 km/t som en beskyttelse over for vejarbejderne i arbejdsområdet.

Hensynsfuldheden over for vejarbejderne var for alle trafikanters vedkommende næppe gengældt den modsatte vej. Ca. 2.000 bilister passerede målevognen, hvis blitz blev udløst 201 gange, når bilister kørte hurtigere end tilladt.

18 af de blitzede kørte så hurtigt, at de ud over bøden også kan forvente påstand om et klip i kørekortet, og syv bilister blev målt til at køre mere end 40 % for hurtigt, så disse bilister kan nu forvente en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet oven i bøden.

Hurtigste bilist kørte 158 km/t forbi målevognen og var dermed meget tæt på at miste bilen i en sag om vanvidskørsel, såfremt hastigheden havde været mere end dobbelt så hurtig som tilladt.
Denne hurtige bilist kan ud over en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet forvente at blive præsenteret for en bødepåstand på 14.400 kr. efter forhøjelsen af hastighedsbøderne den 1. januar 2022. Endvidere skal føreren også betale et bidrag på 500 kr. til Offerfonden.

Bødetakster er ifølge lovgivningen fordoblet, når hastighedsovertrædelsen sker i forbindelse med et vejarbejde, og påstande om betinget frakendelse af kørekortet kommer allerede i spil ved hastighedsovertrædelser med mere end 40 % på strækninger med vejarbejder, mens påstanden først bliver udløst på vejstrækninger uden vejarbejde ved mere end 60 % overskridelse af hastighedsbegrænsningen.

Politiet kan allerede nu oplyse, at vejarbejdet til fortsætte på den pågældende motorvejsstrækning aften og nat efter den kommende søndag, mandag og tirsdag. ATK-fotovognen vil på en eller flere af disse tidspunkter igen være et sted på strækningen med vejarbejde for at måle trafikanternes hastighed.

Læs mere om fart og bøder mv. på Sikker Trafiks hjemmeside.

Efterlyst kvinde fundet – Odsherredvej, Grevinge - Odsherred

Kl. 01.20 standsede politiet en et køretøj, som blev ført ad Odsherredvej ved afkørslen ved Ny Holbækvej, med henblik på rutinemæssig kontrol af både føreren, personerne i køretøjet og selve køretøjet.
Føreren var en 51-årig mand, og en 27-årig kvinde fra Holbæk var med som passager. Hende blev politiet mere interesseret i, fordi hun faktisk var efterlyst som udeblevet fra et retsmøde i fogedretten.
Den 27-årige blev derfor frihedsberøvet og ved visitationen på stedet fundet i besiddelse af en peberspray, hvilket medførte en sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen.
Ved ankomst til politistationen i Roskilde blev hun tillige fundet i besiddelse af 0,29 gram kokain, hvilket medførte yderligere en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Fredag formiddag skal den 27-årige transporteres fra Roskilde til Fogedretten i Holbæk, så retsmødet kan blive afviklet med hendes tilstedeværelse. Senere vil hun så høre nærmere fra politiet i anledning af de to sigtelser.


OPFØLGNING


Lokalbetjent besøgte stolt skolepatrulje – Holbæk

”Det var en rigtig fin onsdag morgen” lød det fra lokalbetjent Troels efter sit på besøg på Bjergmarksskolen i Holbæk, hvor han mødte skolepatruljen, som hver dag står klar til at hjælpe alle over fodgængerfeltet. Han fik en god snak med de unge mennesker, som fik stor ros for deres indsats og store arbejde som skolepatrulje. Bispehøjen er en trafikeret vej, hvor der hver dag er ca. 150-200 gående, der passerer vejen. Så skolepatruljen har nok at se til.

”En dreng, jeg mødte, ville gerne være betjent, og han var meget selvsikker og styrede trafikken overbevisende, så ingen var i tvivl om, hvornår der var åbent og lukket for færdslen. Han vil helt sikkert blive en god betjent, hvilket jeg også fortalte ham” siger lokalbetjenten Troels.

Vores lokalbetjente besøger jævnligt skolerne i deres område for at sikre, at morgentrafikken bliver afviklet på en god måde, og at trafikanterne overholder færdselsloven. Der blev ved onsdagen tilsyn ikke uddelt nogen bøder, og alt foregik i skønneste orden. Stort highfive til skolepatruljerne fra os 
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi