Nyt fra Havdrup i politiets døgnrapport

Profilbillede

Havdrup er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Slåenvej, Køge (forsøg)
Sorøvej, Sigersted, Fjenneslev
Lundehusene, Greve
Hørvænget, Herfølge
Ejbyvej, Ejby, Lille-Skensved

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Emmasvej, Vig Lyng, Vig

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

 

Tyveri fra køretøjer:

Ingen

 

Brand i bil – nummerplader inddraget – Holbækvej, Tornved, Jyderup – Holbæk

Kl. 07.59 rykkede brandvæsnet ud til ildebrand i en bil, som en 22-årig mand fra Jyderup havde været fører af. Under kørslen var der pludselig opstået brand i bilen, men den 22-årige var kommet ud uden selv at komme til skade.
Politiet kørte også til brandstedet, men foretog sig ikke yderligere i anledning af branden ud fra de oplyste omstændigheder. Bilens nummerplader blev dog straks inddraget, idet den lovpligtige ansvarsforsikring ikke var blevet betalt, ligesom politiet fik tilkaldt et bugseringskøretøj, så den nu ubrugelige bil blev kørt væk fra stedet.

 

Bekymring for afbrænding – Risbyholmvej, Havdrup – Solrød

Kl. 09.31 fik politiet en henvendelse fra en borger, som kunne se kraftig sort røg i et område ved Gadstrup, men borgeren vidste ikke, hvad der var ild i.
Politiet undersøgte henvendelsen nærmere og kunne konstatere, at der på Risbyholmvej, Havdrup, blev foretaget en kontrolleret markafbrænding. Afbrændingen var i øvrig anmeldt tidligere på dagen til politiet, som ud fra disse omstændigheder ikke foretog sig yderligere.

 

Bortvisning af person – Toldbodvej, Køge

Kl. 11.54 fik politiet en anmeldelse om, at en mand igen havde slået lejr i et budskads i nærheden af et hotel. Manden ville trods opfordring herom ikke fjerne sig fra stedet.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt med en 58-årig mand fra Polen, som blev bortvist fra stedet uden problemer. Han blev ikke sigtet for noget i anledning af sit ophold på stedet.

 

Brand på ladet af varebil – Hovedvejen, Roskilde - Lejre

Kl. 13.14 slog en 61-årig mand fra Borup alarm til brandvæsnet, da han havde opdaget, at der var gået ild i noget affald, som han havde transporteret på ladet af en varebil.
Da den 61-årige havde opdaget ilden i en pose med affaldspapir, havde han straks trukket posen væk fra bilens lad, så posen blev efterladt brændende i græsrabatten.
Brandvæsnet fik slukket ilden, som dog nåede at brænde et mindre areal i rabatten. Ingen kom til skade ved branden, hvis årsag ifølge politiets undersøgelse ikke bundede i nogen form for uforsigtighed.
Politiet kunne ikke umiddelbart fastslå den konkrete årsag ud over, at der blandt affaldspapiret måske kunne være efterladt noget, der kunne medføre en brand. Den 61-årige blev således ikke sigtet for noget, og politiet foretog sig ikke yderligere i sagen.

 

Færdselsuheld / spirituskørsel (vanvidskørsel) – bil beslaglagt – Frederiksborgvej, Roskilde

Kl. 13.31 anmeldte en 33-årig mandlige bilejer fra Roskilde, at hans bil var blevet strejfet af en anden bilist under ophold på en tankstation på Frederiksborgvej. Modparten var formentlig påvirket af spiritus.
Politiet fik på tankstationen kontakt til både anmelderen og modparten, som var en 55-årig mand fra Polen, der i sin varebil havde strejfet den 33-åriges bil, så der opstod yderst minimale skader på de implicerede køretøjer.

Den polske mand deltog i en alkometertest, der gav udslag for påvirkning af alkohol i en sådan grad, at han kunne mistænkes for en alkoholkoncentration i blodet på over to promille. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og samtidig gjort bekendt med, at kørslen med baggrund i alkometertesten blev vurderet til at være omfattet bestemmelserne om vanvidskørsel.

Den 55-åriges varebil blev derfor beslaglagt med henblik på konfiskation uden protester fra den 55-åriges side, og den 55-årige selv fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Senere vil han høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

 

Narkokørsel – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 13.49 blev en 33-årig mand fra Brønshøj sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han førte ad Skagerakvej mod øst. Han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om kokain ifølge narkometertesten).

 

Færdselsuheld – Hundige Strandvej / Godsvej, Greve

Kl. 15.06 rykkede politiet ud for at undersøge omstændighederne nærmere i et sammenstød mellem tre bilister i krydset Hundige Strandvej – Godsvej.
Det viste sig, at en 41-årig mand fra Greve ikke havde været helt opmærksom nok på en bilist foran ham i en venstresvingsbane fra Hundige Strandvej mod Godsvej. Han påkørte derfor bagenden på bilen foran, hvorved denne bilist blev skubbet frem i en bilist foran også i venstresvingsbanen.
Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

 

Færdselsuheld – Vordingborgvej, Køge

Kl. 15.12 var to bilister stødt sammen på Vordingborgvej ud for Primulavej, hvilket politiet undersøgte nærmere.
Det viste sig, at en varebil var standset på stedet for at udføre noget arbejde i anledning af oliespild og i den forbindelse havde tændt gult roterende blink på køretøjet.
Bag dette køretøj var en 41-årig mand fra Herfølge standset i sin personbil, hvilket en 37-årig mand fra Stege under kørsel i en personbil for sent opdagede. Han påkørte derfor bagenden af den 41-åriges bil, så der opstod mindre materielle skader på de to biler.
Politiet registrerede blot omstændighederne og parter i sammenstødet, hvor varebilen ikke blev involveret.

 

Markafbrænding ikke helt efter reglerne – Køgevej, St. Tårnby, Hårlev

Kl. 16.06 fik politiet en henvendelse fra en borger, der var bekymret for en markafbrænding, der foregik på en mark i kort afstand fra borgerens bopæl.

Brandvæsnet og politiet tog til området for at tilse omstændighederne ved markafbrændingen, der var i fuld gang og derfor udviklede en del røg. På grund af vestenvinden drev røgen i østlig retning ind over Strøby, så politiet opfordrede kl. ca. 17.20 beboere i byen til at lukke døre og vinduer samt stoppe eventuel ventilation for at undgå for megen røg i boligen. Situationen for beboere i Strøby var ikke faretruende, hvorfor ingen blev evakueret.

Ved nærmere undersøgelse af afbrændingen på marken fik politiet klarlagt, at den ansvarlige for afbrændingen – en 54-årig mand fra Fakse – ganske korrekt havde varslet politiet tidligere på eftermiddagen om den forestående afbrænding af en frøgræsmark.
Politiet fik sammen med brandvæsnet klarlagt, at afbrændingen var startet det forkerte sted i forhold til vindretningen, ligesom der ikke var etableret brandbælte for at undgå udbredelse af branden til øvrige områder.

Den ansvarlige for markafbrændingen blev derfor sigtet for overtrædelse af afbrændingsbekendtgørelsen, så han kan senere forvente at høre nærmere fra politiet med en afgørelse på sagen.

Brandvæsnet iværksatte under disse omstændigheder en slukning af ilden i forbindelse med markafbrændingen, så kl. ca. 18.30 var røgen så afdæmpet, at beboere i Strøby ikke længere behøvede at holde vinduer og døre lukkede.
Ingen personer kom til skade som følge af afbrændingen, der dog forårsagede, at nogle træer på grund af ilden væltede ind på marken.

 

Brandundersøgelse – Brohøj, Klippinge – Stevns

Kl. 16.10 måtte brandvæsnet og politiet også rykke ud i anledning af en melding om ildebrand i en institution, hvorfra beboere var blevet evakueret som følge af en brand i et fællesrum.

Brandvæsnet havde fået branden slukket ved politiets ankomst til institutionen, hvis beboere ikke havde lidt overlast. Brandskaderne var meget begrænset til området omkring en stikkontakt i et fællesrum, hvor et TV havde været tilsluttet.

Politiet konkluderede ved en foreløbig undersøgelse, at formentlig en kortslutning i de elektriske installationer kunne være en årsag til brandens opståen. Omstændighederne skal dog undersøges nærmere i et forsøg på at fastlægge brandårsagen mere konkret.
Beboerne kunne efter knap en times evakuering komme retur til deres boliger på stedet. Ingen personer var kommet til skade ved branden.

 

Færdselskontrol i anledning af torsdagstræf – Roskilde

Færdselspolitiet foretog i tidsrummet kl. ca. 17.00 – 21.00 en målrettet færdselskontrol i Roskilde med fokus på trafikanter, der måtte ønske at deltage i det ugentlige ”torsdagstræf” på havnen i Roskilde.

Kontrol foregik både i Roskilde by og især Frederiksborgvej som indfaldsvej hertil og gav følgende resultat:
To mandlige motorcyklister på 30 og 33 år blev sigtet for at anvende styrthjelme, som ikke var godkendte. De måtte derfor ikke køre længere med det udstyr.
En 53-årig mandlig motorcyklist blev målt til at køre med mindst 108 km/t, selv om højst tilladte hastighed ad Frederiksborgvej var 80 km/t.
En 47-årig mand blev i en personbil målt til at køre med mindst 135 km/t ad Frederiksborgvej, selv om højst tilladte hastighed var 80 km/t.
Alle sigtede kan forvente at modtage en bøde, og de to hurtige trafikanter kan ud over en bøde forvente hhv. et klip i kørekortet (motorcyklisten) og en påstand om betinget frakendelse af kørekortet (bilisten).

 

Narkokørsel – Holbækvej, Tvede, Mørkøv – Holbæk

Kl. 17.37 havde politiet standset en personbil med en 37-årig mand fra Holbæk bag rattet med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.
Den 37-årige kunne mistænkes for at være påvirket af narkotika under kørslen, så han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i bilen og en efterfølgende udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

 

Narkokørsel uden førerret / knivloven – Skolegade, Ringsted

Kl. 18.45 var en 29-årig mand uden fast bopæl som fører af en personbil blevet standset med henblik på rutinemæssig kontrol.
Det viste sig, at den 29-årige ikke havde generhvervet sit kørekort, så han blev indledningsvist sigtet for kørsel uden førerret i personbilen, som han ikke måtte være fører af.

Den 29-årige blev endvidere skønnet påvirket af narkotika under kørslen og derfor sigtet for narkokørsel. Efter anholdelsen i den anledning med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer fandt politiet ved visitationen i besiddelse af en foldekniv i en bukselomme. Det fund medførte endnu en sigtelse for overtrædelse af knivloven.
Politiet løslod den 29-årige efter afhøring til sagerne og udtagelse af blodprøven.

 

Voldelig adfærd på parkeringsplads – Lyngvej, Føllenslev – Kalundborg

Kl. 21.01 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom anmelder, der kl. ca. 16.00 havde set en mand være voldelig over for en kvinde på en parkeringsplads ved Vesterlyng Strand.
Overgrebet var sket ved en bil, som holdt på parkeringspladsen, og et mindreårigt barn havde måske også været udsat for mandens voldelige adfærd.

Anmelderen samt flere andre havde råbt ad den voldelige mand, der dog havde stoppet sit forehavende og var løbet i retning mod anmelderen og de øvrige vidner.
Politiet vil nu undersøge sagen nærmere ved afhøring af anmelderen og ud fra oplysninger om bilen på parkeringspladsen.

 

Overfald ved cafe – Vestre Havneplads, Kalundborg

Kl. 22.31 fik politiet en anmeldelse om, at der var sket et overfald ved en cafe på havnepladsen, idet to mænd havde angrebet en tredje. Efterfølgende var de to mænd kørt væk sammen i en grå bil.

Politiet fik ved cafeen kontakt til vidner, der havde overværet overfaldet og derfor afhørt til sagen. Den forurettede havde forladt stedet, men politiet fik senere kontakt til en 36-årig mand fra Kalundborg, som umiddelbart ikke havde nogen synlige skader efter overfaldet.

Den forurettede oplyste, at han kl. ca. 22.20 var blevet overfaldet af to mænd, der både havde taget fat i ham med et halsgreb og slået hans hoved ind i en trævæg. Efterfølgende var de to mænd kørt fra stedet i en grå personbil i ukendt retning.
Området omkring cafeen blev undersøgt med politihunde efter eventuelle spor fra overfaldet.

De to mænd blev af den forurettede beskrevet som: A: mand, ca. 30 år, ca. 185 cm høj, arabisk af udseende, stort fuldskæg, iført mørkt joggingtøj med lynlås, og B: mand, ca. 40 år, ca. 175 cm høj, arabisk af udseende, tyndt fuldskæg, iført mørkt joggingtøj. Begge talte dansk med arabisk accent og havde forladt området sammen i en grå bil.

Politiet efterforsker nu overfaldet i et forsøg på at få identificeret de to mistænkte, som bl.a. forsøges identificeret ud fra den overvågning, der allerede findes i området. Personer, der har bemærket overfaldet, og som ikke er afhørt af politiet, må gerne kontakte politiet på tlf. 114 med henblik på afhøring til sagen.

 

Glemt tøj på stranden – Stærevej, Kalundborg

Kl. 22.35 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom strandgæst, som under en gåtur langs stranden ud for Stærevej i nærheden af strandnummeret J144 havde fundet noget tøj efterladt på en bænk. Der var tale om et par shorts, en grå hættetrøje og et håndklæde.
Politiet kørte til området for at undersøge omstændighederne nærmere. Ingen var ude at bade, og politiet havde ikke umiddelbart modtaget anmeldelser om en savnet eller forulykket person, hvorfor politiet på dette grundlag vurderede, at tøjet måtte være glemt af en strandgæst. Politiet foretog sig således ikke yderligere i anledning af henvendelsen fra strandgæsten.

 

Brand i bil – Snebærhegnet, Greve

Kl. 01.47 rykkede brandvæsnet ud til ildebrand i en personbil, som var henstillet på en parkeringsplads på Snebærhegnet.
Trods brandvæsnets indsats lykkedes det ikke at redde bilen, der udbrændte. Branden havde udviklet så megen varme, at en anden personbil ved siden af også havde fået mindre brandskader.
Politiet undersøger nu branden nærmere i et forsøg på at finde frem til brandårsagen, idet der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring herpå.

 

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Borup – Køge

Kl. 02.19 fik politiet en melding om et forulykket køretøj på Vestmotorvejen i det vestgående spor og vest for motorvejstilkørsel 34 Borup.
I midterrabatten holdt en forulykket personbil, men uden personer i nærheden. Begge airbags var blevet udløst, og politiet fandt mindre blodpletter i det forulykkede køretøj.

Uheldsstedet blev afspærret, indtil den forulykkede personbil kunne fjernes og bringes til en nærliggende rasteplads.
Politiet forsøgte at klarlægge omstændighederne nærmere og fik senere på natten kontakt til en 30-årig mand fra Ringsted, der oplyste at have været fører af bilen på uheldstidspunktet. Han havde af ukendte årsager mistet kontrollen over bilen, så han havde påkørt et vejskilt, inden bilen standsede i forbindelse med påkørsel af autoværnet midt på motorvejen.

Den 30-årige var sluppet uskadt fra uheldet og havde i fortumlet tilstand forladt uheldsstedet uden straks at underrette nogen om uheldet.
Politiet har ud fra de fremkomne oplysninger blot registreret omstændighederne og ejerne af de påkørte genstande.
Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Mød redaktionen
Profilbillede
Mattias Sundroos ms@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Martin Johannes Madsen mjm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emilie Bjergegaard eb@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Schrøder Rasmussen ssr@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emil Vincent Jensen evj@vores-mediehus.dk